NLP Uygulayıcısı Programının konu başlıkları nelerdir?


Işıl Musluer ile "NLP Uygulayıcısı Programı"nda Ele Alınacak Konu Başlıkları şunlardır:

( * )

NLP nedir.
NLP’nin tarihçesi
NLP’nin temel varsayımları – NLP’nin işe yarama sebepleri.
NLP’nin temel iletişim modeli.
Algılama, iç temsil ve geri bildirim süreci.
Silme, bozma, genelleme
Davranışların oluşumu

NLP’nin değişim modeli – Nasıl değişim sağlıyor?
NLP’nin temel modelini kavrama; mevcut durumdan istenilen duruma ulaşma.
Bilinç ve bilinçdışı zihin.
Özellikleri, çalışma mekanizmaları, yanlış bilinenler.
Farklılaştırılmış bilinç halleri (altered states of consciousness)
Hipnoz
Uygulama teknikleri.
Çeşitleri
NLP ve Hipnoz  ilişkisi
Pratik.

NLP ile  değişim sağlanması
Ulaşılmak istenen hedefin tespit edilmesi
Hedefin iyi tasarlanmış olma kriterleri
Hedef durumun tespit edilmesi için sorular.
Şu anki durumun doğru tanımlanması için sorular.

Temsil Sistemleri (Representational Systems).
Nedir?
Çeşitleri (Görsel, işitsel, v.s.)
Temsil sistemlerinin ipucu kelimeleri
Önemi ve kullanımı

Altmodaliteler (Submodalities)
Görsel, işitsel, kinestetik, kokusal/tatsal
Altmodalitelerin çıkartılması
Duygu ve temsil değişikliği için kullanımı

Göz erişim ipuçları
Temel prensibin anlaşılması
Pratik

NLP çalışmasında uyumun önemi (Rapport)
Uyumun temel nitelikleri, göstergeleri.
Duyusal keskinlik ve kalibrasyon
Nasıl uyum sağlanır?
Uyumu ortaya çıkarılabilecek davranış şekilleri
Benzetme, takip ettirme, ve diğer teknikler.

Çapalar.
Nasıl çalışır
Çapa Tipleri – yığma çapalar, zincirlenen çapalar, çöken çapalar.
Çapa atılması; yöntem ve zamanlama.
Meta model – nedir?
Silme, bozma ve genelleme
Meta model ile bilgiye ulaşılması

Milton model – nedir?
Hipnotik dil kalıpları – ters meta model.
Dolaylı veri alma yöntemleri
Önvarsayımlar
Metaforların kullanımı

Stratejiler
TOTE Modeli – Nedir? Nasıl çalışır?
Stratejilerin temel varsayımları
Stratejilerin geçerlilik kuralları
Stratejileri belirlemeye yönelik sorular
Stratejilerin tamlığını kontrol etme soruları.

Yeniden çerçeveleme (Reframing)
İçerik ve olayların yeniden çerçevelenmesi
Duyguların yönetilmesi
Öğrenilmiş çaresizlik  – duyusal değişim süreci
Olumlu duyguları yaratmak ve arttırmak
Olumsuz duyguları azaltmak ve yok etmek.
İlgili, ilgisiz konuma geçmek
Değerler, İnançlar
Swish tekniği
Görsel Squash
Zaman çizelgeleri
Kişisel tarihin değiştirmek. Geleceği yaratmak.
Meta kayıtlar.
Hızlı fobi tedavisi

Genel değerlendirme
NLP’nin potansiyelinin Türkiye açısından değerlendirilmesi
Kişisel gelişim, eğitim ve iyileşme alanında yapılabilecekler.
Tüm öğrenilenlerin birleştirilmesi
Öğrenilenlerin test edilmesi
Öğrenilenlerin davet edilecek misafire uygulanması
Kutlama

( * ) Konu başlıklarının sıralaması veya içeriğinde ihtiyaca yönelik olarak  değişiklikler yapılabilir. Program “The Society of NLP” tarafından belirlenen standarda göre yürütülmektedir.